logo logo
Udělejte krok
ke svému snu!

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Informace o naší organizaci a webových stránkách

Provozovatelem tohoto webu je Mezinárodní svaz mládeže (Mezinárodní Svaz Mládeže z.s.) jako organizátor školních akcí, letních táborů a dalších skupinových a individuálních vzdělávacích programů, pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů, dále jen „GDPR“ podle zákona č. 101 / 2000 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Odesláním webového kontaktního formuláře prostřednictvím www.fcmsm.eu, odesláním webové kontaktního formuláře do jazykového kurzu prostřednictvím www.fcmsm.eu nebo kontaktováním společnosti nebo jejích zaměstnanců prostřednictvím telefonu nebo e-mailu dávám svolení Mezinárodnímu svazu mládeže (Mezinárodní Svaz Mládeže z.s.), se sídlem Na Poříčí 1067/25, Praha 1 – Nové Město, PSČ: 110 00, IČ: 270 54 888, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, Vstup 60861, e-mail: office@eurostudy.cz (Mezinárodní Svaz Mládeže) ke zpracování mých osobních údajů, za níže uvedených podmínek.

Mezinárodní Svaz Mládeže poskytuje tyto zásady ochrany osobních údajů a informuje vás o postupech a rozhodnutích, která můžete učinit ohledně způsobu, jakým jsou vaše informace shromažďovány na internetu a jak jsou používány. Přečtěte si prosím pečlivě tyto zásady ochrany osobních údajů a čas od času znovu navštivte tuto stránku, kde se dozvíte o všech provedených změnách.
Mezinárodní Svaz Mládeže může tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoliv upravit zveřejněním upravené verze na tomto webu. Pokud není uvedeno jinak, všechny změny automaticky vstoupí v platnost dnem uvedeným ve zveřejněných zásadách ochrany osobních údajů.

Weby, na které se vztahují tyto zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny webové stránky a domény vlastněné Mezinárodním svazem mládeže, jakož i na webové stránky specifické pro jednotlivé nebo konkrétní země (souhrnně označované jako „webové stránky Mezinárodního svazu mládeže“). Webové stránky Mezinárodního svazu mládeže mohou pro vaše pohodlí a informace obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Pokud použijete tyto odkazy, opustíte web Mezinárodního svazu mládeže. Nekontrolujeme cizinecké webové stránky ani jejich zásady ochrany osobních údajů a mohou se lišit od našich vlastních zásad ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na osobní údaje, které se rozhodnete poskytnout nezávislým třetím stranám. Nemonitorujeme ani nekontrolujeme informace shromážděné takovými webovými stránkami ani zásady ochrany osobních údajů uplatňované třetími stranami a nejsme zodpovědní za takové praktiky ani za obsah těchto webů.

Typy informací, které shromažďujeme a používáme

„Osobní údaje“ v těchto zásadách znamenají informace o identifikovatelných osobách, které jsou právně chráněny v jurisdikci, kde máte bydliště. V některých jurisdikcích nebudou „osobní informace“ nebo „osobní údaje“ zahrnovat pracovní kontaktní údaje.

Web Mezinárodního svazu mládeže shromažďuje informace různými způsoby a pro různé účely. Pokud se rozhodnete zaregistrovat na webových stránkách Mezinárodního svazu mládeže, budete požádáni o uvedení kontaktních údajů (jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo jedinečné přihlašovací jméno a heslo). Tyto informace používáme k tomu, abychom vás kontaktovali ohledně služeb, které vás zajímaly na našem webu. Můžeme také použít vaše kontaktní informace k zasílání informací o dalších produktech a službách pro Mezinárodní svaz mládeže a také propagační materiály od některých našich marketingových partnerů, které by vás mohly zajímat. Pokud tyto propagační materiály nechcete dostávat, můžete se z odběru odhlásit při poskytování kontaktních údajů nebo kdykoli aktualizovat své předvolby (viz níže část Odhlásit odběr).

Máte také možnost poskytnout demografické informace (například věk, pohlaví, národnost atd.). Mezinárodní svaz mládeže používá tyto demografické informace k pochopení vašich potřeb a zájmů a k poskytování personalizovanějšího obsahu webových stránek. Mezinárodní svaz mládeže používá tyto informace ke zpracování vašich dotazů a objednávek, k umožnění vaší účasti v propagačních nabídkách a k usnadnění vašeho vztahu s námi.

Prostřednictvím webových stránek Mezinárodního svazu mládeže si můžete objednat produkty nebo služby, požadovat informace nebo se přihlásit k odběru marketingových či doplňkových materiálů. Za účelem zakoupení produktu nebo služby od nás vás žádáme o informace. Budete muset uvést kontaktní údaje (například své jméno, e-mailovou adresu a adresu) a platební údaje (například fakturační adresu). Platební údaje, které od vás shromažďujeme, se používají pouze k fakturaci za produkty a služby, které jste zakoupili.

Ve většině případů souhlasíte s použitím vašich osobních údajů v souladu s těmito zásadami tím, že nám poskytnete informace, které jsme požadovali. V některých případech můžeme výslovně požádat o váš souhlas, pokud se domníváme, že jsou tyto informace citlivé, nebo pokud naše použití těchto informací může zahrnovat jiné použití, které není uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo v jakémkoli jiném oznámení o ochraně osobních údajů, které jsme vám poskytli.
Web Mezinárodního svazu mládeže automaticky shromažďuje technické informace o vaší návštěvě (jako je typ prohlížeče, poskytovatel internetových služeb, typ platformy, IP adresa, stránky, ze kterých jste přišli nebo odešli, operační systém, časové razítko). Tyto informace nespojujeme s jinými informacemi o vás. Shrneme tyto informace, abychom generovali zprávy na webových stránkách Mezinárodního svazu mládeže, nebo abychom mohli analyzovat trendy, diagnostikovat problémy s naším serverem a spravovat webové stránky Mezinárodního svazu mládeže, sledovat pohyby uživatelů a vzorce používání a shromažďovat obecné demografické informace.
V případě, že jste zaslali kontaktní formulář, e-mail a telefonický kontakt Mezinárodnímu svazu mládeže, souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů následujícím způsobem:

Osobní údaje, které mají být zpracovány:

 • jméno a příjmení
 • emailová adresa
 • telefonický kontakt (je-li k dispozici)

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • Zasílání komerčních nabídek od Mezinárodního svazu mládeže. Jedná se zejména o každoroční informace o datech kurzů, zahájení letních táborů, informačních bulletinů, zahraničních školách a informacích o připravovaných a realizovaných akcích Mezinárodního svazu mládeže.

Doba zpracování vašich osobních údajů je:

 • platí do odvolání

Odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím Mezinárodního svazu mládeže, tj. www.fcmsm.eu, nebo kontaktováním pracovníků Mezinárodního svazu mládeže prostřednictvím e-mailu nebo telefonického hovoru prohlašujete, že jste byli řádně poučeni Mezinárodním svazem mládeže o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány Mezinárodnímu svazu mládeže na základě dobrovolnosti.

Máte-li zájem o nabídku a rady, nebo se přihlašujete na jazykový kurz, letní tábor, kurz cizího jazyka, zahraniční univerzitní kurz pořádaný Mezinárodním svazem mládeže nebo na stáže, souhlasíte se zpracováním osobních údajů takto:

Osobní údaje, které mají být zpracovány:

 • jméno a příjmení
 • bydliště
 • pohlaví
 • e-mailová adresa, e-mailová adresa rodičů (pro nezletilé)
 • telefonní číslo, telefonní číslo na rodiče (pro nezletilé)
 • datum narození žadatele
 • další osobní údaje na povinných dokumentech, jako je bezinfekční osvědčení
 • kopie průkazu zdravotního pojištění a lékařská zpráva
 • fotky, videa a zvuky z událostí, které byly zaslány

Tyto osobní údaje jsou nezbytné zejména pro vytvoření konkrétní nabídky, poradenství, komunikaci, nezbytnou správu a organizaci některých akcí. Jedná se o data, která jsou pro nás nezbytná k přípravě a organizaci, a v případě potřeby můžeme také vyžadovat jejich poskytnutí legitimním institucím. Tyto osobní údaje budou použity výhradně k vytvoření konkrétní nabídky, poradenství, komunikace, nezbytné správy a organizačního zajištění některých akcí za účelem poskytování příslušných služeb organizátorem. Tyto osobní údaje budou zpracovávány maximálně dva roky, poté budou vymazány a skartovány.

Účelem zpracování osobních údajů je:

Zpracování dat je nezbytné k vytvoření konkrétní nabídky, poradenství, komunikace, nezbytné správy a organizace některých akcí. Jedná se o data, která jsou pro nás nezbytná k přípravě a organizaci, a v případě potřeby můžeme také vyžadovat jejich poskytnutí legitimním institucím. Tyto osobní údaje budou použity výhradně k vytvoření konkrétní nabídky, poradenství, komunikace, nezbytné správy a organizačního zajištění některých akcí za účelem poskytování příslušných služeb organizátorem.
Zasílání komerčních nabídek od Mezinárodní unie mládeže. Jedná se zejména o každoroční informace o datech kurzů, zahájení letních táborů, informačních bulletinů, zahraničních školách a informacích o připravovaných a realizovaných akcích Mezinárodní unie mládeže.
Odesílatel souhlasí s použitím fotografií nebo videí zachycujících jeho dítě. Tyto fotografie a videa budou použity výhradně k prezentaci a propagaci letních táborů, školních výletů a podobných aktivit řízených Mezinárodní unií mládeže na sociálních sítích, reklamních spotech a dalších médiích.

Datum souhlasu se zpracováním a uchováním následujících osobních údajů:

jméno, příjmení, e-mailová adresa rodičů, rodičovský kontakt je dán na dobu neurčitou a platí do odvolání. Fotografie a videa budou zpracovávány po neomezenou dobu bez možnosti odvolání souhlasu po konání akce. Další osobní údaje budou zpracovávány maximálně dva roky, poté budou vymazány a skartovány.

Osobní údaje mohou být poskytovány následujícím třetím stranám:

 • Zahraniční partneři, se kterými spolupracujeme na přihlašovacích programech a akcích.
 • Autorizované instituce (např. Policie České republiky, velvyslanectví atd.)
 • MSM Group s.r.o., IČ: 27355462, Praha 8 – Karlín, U Sluncové 666 / 12a, PSČ 186 00

Odesláním kontaktního formuláře prostřednictvím Mezinárodního svazu mládeže, tj. www.fcmsm.eu, nebo kontaktováním personálu Mezinárodního svazu mládeže prostřednictvím e-mailu nebo telefonického hovoru prohlašujete, že jste byli řádně poučeni Mezinárodním svazem mládeže o zpracování a ochrana osobních údajů * že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a byly poskytnuty Mezinárodnímu svazu mládeže na základě dobrovolnosti. Dále souhlasíte s tím, že váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů může být kdykoli odvolán (viz níže uvedená část odhlášení). Dále souhlasíte s tím, že souhlas se zpracováním vašich osobních údajů při podání žádosti nebo objednávky je povinný a pokud bude zrušen před objednáním programu nebo služby, bude se na něj vztahovat příslušné podmínky z důvodu nemožnosti programu nebo služby.

* Instrukce

Správce tímto v souladu s ustanoveními článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení“), informuje, že:

 • Osobní údaje budou zpracovávány Mezinárodním svazem mládeže na základě jejího bezplatného souhlasu za výše uvedených podmínek
 • Důvodem pro poskytnutí osobních údajů Mezinárodnímu svazu mládeže je váš zájem o komerční služby Mezinárodního svazu mládeže nebo účast na jazykových kurzech, letních táborech, kurzech cizích jazyků, zahraničních studijních pobytech nebo zahraničních stážích ze strany vaší nebo vašeho dítěte, což by bez poskytnutí těchto informací nebylo možné.
 • Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat přístup k vašim osobním údajům nebo je změnit nebo vymazat z Mezinárodního svazu mládeže a vznést námitku proti zpracování. Máte také právo předat údaje jinému správci, právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že Mezinárodní svaz mládeže při zpracování osobních údajů nedodržovala nařízení. Jedinou výjimkou jsou již zpracované fotografie nebo videa na podporu Mezinárodního svazu mládeže, které nelze vymazat z již publikovaných videí nebo fotografií

Sdělení od Mezinárodního svazu mládeže

Jakmile se zaregistrujete, zašleme vám uvítací e-mailovou zprávu k ověření vašeho uživatelského jména a hesla. Rovněž zodpovíme vaše dotazy, poskytneme vám požadované služby a začneme spravovat váš účet. Budeme s vámi komunikovat prostřednictvím e-mailu a telefonu a budeme se snažit respektovat vaše preference.

Zašleme vám také informace o nových produktech, službách, speciálních úsporách, propagačních akcích a obecných záležitostech. Pokud tyto informace nechcete dostávat, můžete se odhlásit z odběru budoucích novinek (viz níže část o odhlášení).

Pokud se chcete přihlásit k odběru našeho zpravodaje, použijeme vaše jméno a e-mailovou adresu k zasílání zpravodaje. Můžete se přihlásit k odběru těchto zpravodajů na naší hlavní stránce. Odběr můžete kdykoliv zrušit (viz níže uvedená část o odhlášení).

V případě potřeby vám Mezinárodní svaz mládeže zašle oznámení týkající se nepropagačních služeb. Pokud si je nepřejete dostávat, můžete svůj účet deaktivovat na webových stránkách Mezinárodního svazu mládeže.

Vezměte prosím na vědomí, že nebudeme poskytovat vaši e-mailovou adresu našim obchodním partnerům. Můžeme vám však zasílat nabídky jménem našich obchodních partnerů. Jak je popsáno níže, můžete se odhlásit z odběru e-mailů Mezinárodního svazu mládeže.

Sdílení informací a přenos do zahraničí

Mezinárodní svaz mládeže uzavírá smlouvy s poskytovateli služeb a dodavateli třetích stran ohledně dodávek kompletních produktů, služeb a zákaznických řešení popsaných výše. Tito poskytovatelé služeb se mohou změnit nebo můžeme uzavřít smlouvy s jinými poskytovateli služeb, abychom lépe vyhověli našim zákazníkům. Partneři Mezinárodního svazu mládeže vám mohou poskytnout služby a získat vaše osobní údaje. Pokud předáme vaše osobní údaje partnerským společnostem nebo třetím stranám, požadujeme, aby příjemci vašich osobních údajů byli chráněni administrativními, technickými a bezpečnostními postupy; vaše osobní údaje se samozřejmě budou vztahovat také na zákony o jurisdikci platné pro naše partnerské společnosti nebo třetí stranu.

Vaše osobní údaje mohou být přenášeny přes hranice nebo země. Obyvatelé EHP a Kanady by si měli uvědomit, že osobní údaje mohou být předávány mimo EHP a Kanadu, USA a další země za účelem konsolidace, ukládání, zjednodušené správy informací o zákaznících, hlášení a dalších interních použití.

Mezinárodní svaz mládeže nezveřejňuje osobní údaje třetím stranám pro vlastní potřebu bez vašeho svolení. V některých případech však může být vyžadováno, aby Mezinárodní svaz mládeže sdílela informace podle příslušných zákonů. Může být například požadováno, aby Mezinárodní svaz mládeže zveřejnila informace na základě soudního příkazu, předvolání nebo příkazu. Kromě toho dodržujeme platné zákony a dobrovolně poskytujeme informace, které nám pomáhají vyšetřovat orgány činnými v trestním řízení v trestním řízení nebo v případech, kdy je zpřístupnění informací nezbytné k ochraně našich systémů, našeho podnikání nebo práv ostatních.

Soubory cookie a další digitální značky

Mezinárodní svaz mládeže automaticky shromažďuje informace pomocí souborů cookie a jiných digitálních značek. Cookies a digitální značky jsou malé počítačové soubory, které lze uložit na pevný disk vašeho počítače nebo nahrát na náš web a umožňují nám vás identifikovat a sledovat vaši návštěvu na webu Mezinárodního svazu mládeže. Například při rezervaci kurzu nebo dokončení testu používáme během procesu implementace soubory cookie ke sledování vaší objednávky nebo odpovědí v jednotlivých krocích procesu rezervace nebo chyby v probíhajícím testu. Mezinárodní svaz mládeže může využívat služby třetích stran ke shromažďování a zpracovávání osobních údajů pomocí souborů cookie a jiných digitálních značek naším jménem. Cookies můžete ve svém počítači deaktivovat změnou nastavení v předvolbách nebo možnostech svého prohlížeče. Pokud se rozhodnete zakázat soubory cookie, pravděpodobně nebudete mít přístup do určitých oblastí webových stránek Mezinárodního svazu mládeže.

Soukromí dětí

Mezinárodní svaz mládeže se zavazuje chránit soukromí dětí a vyzýváme rodiče a zákonné zástupce, aby se aktivně účastnili aktivit a zájmů svých dětí na internetu. U osob mladších 18 let je zpracování jejich údajů v naší zemi možné pouze se souhlasem zákonného zástupce – tj. rodiče, opatrovníka jmenovaného soudem nebo jiné osoby, která zajišťuje rodičovskou odpovědnost za dítě.

Vaše volby a odhlášení z odběru

Mezinárodní svaz mládeže vám dává příležitost získat řadu informací, které doplňují naše produkty a služby. Můžete se přihlásit k odběru informací o konkrétních produktech a službách a marketingové komunikaci. Komunikace může zahrnovat informace o nových produktech, speciálních nabídkách nebo pozvánkách k účasti při průzkumu trhu. Mezinárodní svaz mládeže vám dává možnost odmítnout použití vašich osobních údajů ke konkrétním účelům, jakmile si tyto informace vyžádáme. Například pokud si od nás koupíte produkt nebo službu a nepřejete si od nás dostávat žádné další marketingové materiály, můžete svůj výběr uvést v objednávkovém formuláři.

Pokud si nepřejete dostávat naše zpravodaje nebo propagační zprávy, můžete se z nich odhlásit podle pokynů uvedených v každém zpravodaji nebo zprávě nebo zasláním e-mailu na office@eurostudy.cz. Do předmětu e-mailu napište „Odhlásit odběr marketingu“.

Zajištění bezpečnosti informací

Mezinárodní svaz mládeže nezaručuje bezpečnost našich serverů ani nemůžeme zaručit, že informace, které prochází webem Mezinárodního svazu mládeže, nezachytí někdo jiný. Dodržujeme obecně přijímané průmyslové standardy pro ochranu osobních údajů, které nám jsou poskytovány, a to jak během přenosu, tak po něm. Pokud do našich registračních nebo objednávkových formulářů zadáte citlivé informace, zašifrujeme je pomocí protokolu SSL.

Změny společnosti

V případě, že Mezinárodní svaz mládeže podstoupí změnu, jako je fúze, akvizice jinou společností nebo prodej celého nebo části vašeho majetku, budou vaše osobní údaje pravděpodobně součástí převedeného majetku.

Podmínky použití

Pokud se rozhodnete navštívit web Mezinárodního svazu mládeže, vaše návštěva a jakékoliv obavy týkající se ochrany osobních údajů se řídí těmito zásadami ochrany osobních údajů a našimi podmínkami použití.

Jak nás kontaktovat

Vaše názory jsou vítány. Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo pokud byste chtěli upozornit na jakékoli obavy týkající se nakládání s osobními údaji, zašlete nám e-mail na adresu office@eurostudy.cz. Pokud máte obavy, uveďte heslo „Osobní“ v předmětu vašeho e-mailu.