logo logo
Udělejte krok
ke svému snu!

Pravidla a podmínky

Váš přístup k tomuto webu a jeho používání podléhá následujícím podmínkám a všem příslušným zákonům.

NÁSLEDUJÍCÍ SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE, JAK TO DOPADÁ NA VAŠE PRÁVA.

Tyto podmínky použití („podmínky“) upravují vaše používání webových stránek Mezinárodního svazu mládeže. Pro účely těchto podmínek se „webovou stránkou“ rozumí www.fcmsm.eu a také další webové stránky, které provozuje Mezinárodní svaz mládeže a které odkazují na tyto podmínky. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, neměli byste na naši webovou stránku přijít ani ji používat.
Nezapomeňte si také přečíst naše zásady ochrany osobních údajů, kde najdete další informace o tom, jak shromažďujeme a používáme údaje týkající se používání a výkonu webových stránek, jakož i naše povinnosti a vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů.

Přijetí podmínek používání

 • Přístupem na tuto webovou stránku a jejím používáním přijímáte následující podmínky. Pokud s těmito dokumenty nesouhlasíte, neměli byste web používat.
 • Používáním webu fcmsm.eu, prohlížením nebo stahováním jakýchkoliv informací nebo obsahu z webu potvrzujete, že jste si přečetli Podmínky používání a porozuměli jim, a budete se jimi řídit.

Změny podmínek použití

 • Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky používání kdykoli změnit, nahradit nebo jinak upravit. Datum poslední úpravy je uvedeno na konci těchto podmínek používání. Je vaší odpovědností čas od času kontrolovat aktualizace této stránky.
 • Když provedeme jakoukoli aktualizaci těchto podmínek používání, zdůrazníme tuto skutečnost na webových stránkách. Kromě toho vás předem upozorníme zasláním e-mailu na vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli. Po jakémkoli takovém oznámení nebudete mít povinnost pokračovat v používání webu, ale pokud budete pokračovat v používání webu i poté, bude to znamenat váš souhlas s revidovanými podmínkami použití.

Popis webových stránek

Toto je oficiální web společnosti Mezinárodní svaz mládeže (Mezinárodní Svaz Mládeže z.s.), která sdružuje studenty a mladé lidi z celého světa. V České republice působí od roku 2007.

Vaše používání webových stránek

 • Tato webová stránka je poskytována pouze pro vaše osobní a nekomerční použití a pouze pro informační účely.
 • I když je vynaloženo veškeré úsilí na aktualizaci a zajištění přesnosti informací obsažených na této webové stránce, Mezinárodní svaz mládeže nezaručuje přesnost nebo úplnost jakýchkoliv informací nebo materiálů dostupných na této webové stránce.
 • Mezinárodní svaz mládeže si vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění změnit informace nebo materiály na webových stránkách, mimo jiné včetně podrobností týkajících se programů, osob, partnerů, vstupného, ​​školného, ​​poplatků a služeb.
 • Mezinárodní svaz mládeže může kdykoli bez předchozího upozornění přerušit, změnit nebo zpřístupnit nedostupné programy a služby obsažené na tomto webu.
 • Je odpovědností uživatele konzultovat vše přímo se zaměstnanci Mezinárodního svazu mládeže, zejména předtím, než bude jednat nebo spoléhat na informace na tomto webu.
 • Webové odkazy z tohoto webu na externí webové stránky, které nejsou členy Mezinárodního svazu mládeže, by neměly být vykládány jako naznačující jakýkoli obchodní nebo jiný vztah s externí stránkou nebo jejím obsahem ze strany Mezinárodního svazu mládeže.
 • Mezinárodní svaz mládeže nemá ani neudržuje žádnou kontrolu nad Externími službami a není a nemůže být odpovědná za jejich obsah, provoz nebo použití.
 • Mezinárodní svaz mládeže neodpovídá za žádné ztráty, odpovědnost, škodu, ať už přímou, nepřímou nebo jinou, újmu na zdraví nebo výdaje jakékoli povahy, které mohou vzniknout v důsledku nebo které lze přímo nebo nepřímo přičíst, k vašemu přístupu a používání webových stránek nebo k jakýmkoli informacím, osobním informacím, materiálům nebo jiným informacím obsaženým nebo přenášeným prostřednictvím těchto webových stránek.
 • Pokud není uvedeno jinak, jsou autorská práva na obsah této webové stránky podle českého autorského zákona majetkem Mezinárodního svazu mládeže.

Ochrana údajů, soukromí a cookies

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s vaším používáním webových stránek, shromažďuje, ukládá, používá a zveřejňuje Mezinárodní svaz mládeže v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů. Kromě toho, stejně jako u většiny online služeb, používáme soubory cookie, které nám pomáhají porozumět tomu, jak lidé používají web, abychom mohli pokračovat ve zlepšování nabízené služby. Naše používání souborů cookie a způsob jejich deaktivace je vysvětlen v našich zásadách ochrany osobních údajů. Přijetím těchto podmínek používání a používáním webových stránek také přijímáte podmínky zásad ochrany osobních údajů a našich zásad používání souborů cookie.

23. května 2018